Hvem kan få ortopediske hjelpemidler?

For å få støtte til ortopediske hjelpemidler må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Hjelpemiddelet må være nødvendig for å opprettholde et alminnelig funksjonsnivå, og det må være rekvirert av godkjent spesialist. En forutsetning for at du skal få stønad er at en leverandør som har rammeavtale med NAV leverer det ortopediske hjelpemiddelet.

Klikk på NAV-logoen for mer informasjon

Forskjell på legespesialist og ortopediingeniør

Mange pasienter bruker ordet «ortopeden» om både legespesialisten og ortopediingeniøren. Dermed blir det ofte sagt feil til annet helsepersonell når pasienter skal fortelle at de har vært hos Moss Ortopedisk Klinikk.

Vi ønsker at henvisende lege skal differensiere hvem pasienten skal henvises til. Formuleringen «ortopedisk vurdering» sammen med en veldig vag beskrivelse av problem eller funksjonsnedsettelse er uheldig.

Mange enklere problemstillinger vil kunne vurderes og avhjelpes hos ortopediingeniøren.

Vi oppfordrer henvisende lege om å bruke NorskHelsenett til elektronisk henvisning av pasienter som skal til ortopedisk vurdering hos ortopedispesialistene ved MOK.

Henvisninger til ortopediingeniør må fortsatt sendes med brevpost eller Digipost til MOK.

Til legespesialist eller ortopediingeniør?

Ved MOK ønsker vi at pasienter henvises til legespesialist/ortopedisk vurdering der dette er hensiktsmessig og nødvendig. Ved enklere tiltak kan undersøkelse og vurdering hos ortopediingeniør være raskeste veien til nødvendig hjelp

Der det er behov for konservative tiltak og ortopediske hjelpemidler, kan pasienten henvises til ortopediingeniør.

Dersom det ikke foreligger søknad til NAV om hjelpemidler bør henvisende lege vurdere følgende punkter:

  • Foreligger det en nevrologisk eller ortopedisk diagnose?
  • Har pasienten sequele etter skade eller sykdom som gir redusert funksjon i hverdagen?
  • Er tilstanden varig og vesentlig?
  • Skal det foretas en ny utredning/vurdering i forhold til ortopediske hjelpemidler?

Om kriterier for søknad til NAV foreligger, bør pasienten henvises til ortopedisk vurdering.

På sidene henvisning til ortopedisk undersøkelse og henvisning til ortopediingeniør har vi listet opp flere punkter for de respektive valgene.