Pasienter som kan sendes rett til ortopediingeniør

Noen pasienter kan med fordel henvises til ortopediingeniør først. Her har vi prøvd å lage en enkel oversikt over mest vanlige tilstander og behov som kan være tjent med direkte henvisning til ortopediingeniør.

Hva kan ortopediingeniøren gjøre?

Enklere ortopeditekniske og konservative tiltak kan være hensiktsmessige for enkelte tilstander og diagnoser.Dersom det er sannsynlig at dette ikke kan søkes dekket hos NAV, vil pasienten komme raskere i gang med tiltakene ved å komme rett til ortopediingeniør.En del henvisninger inneholder fraser som «henvises til ortoped for såletilpasning.» En legespesialist i ortopedi tilpasser ikke innleggssåler. Dermed blir konsultasjonen hos legespesialist både fordyrende og forsinkende for pasienten.Ortopediingeniørene ved MOK har kunnskap og erfaring om de fleste vanlige fot og benplager. Muligheten for enklere konservative tiltak, kombinert med analyse av av fotfunksjon, slik vi kan gi råd om heniktsmessig fottøy, vil ofte gi meget gode resultater for pasienten.

Tidligere fått tilpasset ortopediske hjelpemidler?

Har pasienten  brukt ortopediske hjelpemidler tidligere, kan vedkommende ta direkte kontakt med MOK for timebestilling.

Fastlegen trenger ikke henvise pasienten til MOK dersom vedkommende har en gyldig søknad om ortopediske hjelpemidler fra før. Pasienten kan ta direkte kontakt for timebestilling.

Fornyelse av tidligere leverte ortopediske hjelpemidler

Har pasienten fått søkt om og innvilget hjelpemidler tidligere, vil en spesialisterklæring vare i 5 eller 10 år. Fastlegen vil i noen tilfelle bli spurt om og dokumentere på en «forlengelse» at det opprinnelige behovet fortsatt er der og signere på forlengelsen. Da kan pasienten fortsatt få søkt NAV om «fornyelse » av hjelpemidlene hos MOK. Hun kan da komme rett til ortopediingeniør for oppfølging.

Har pasienten fått tilpasset og levert hjelpemidler hos en annen leverandør tidligere, kan hun ta direkte kontakt med MOK. Vi vil dermed bistå pasienten med formaliteter rundt søknad om fornyelser av hjelpemidlene.

Vi får en del henvisning inn der fastlegen henviser til ortoped for fornyelse av innleggssåler eller fottøy. De er raskest for pasienten å få time direkte hos ortopediingeniør.

Unntaket er når opprinnelig søknad har utløpt og ikke kan forlenges, eller om behovet for hjeplemidler er endret og det må søkes om andre typer hjelpemidler i stedet. Da må pasienten henvises til legespesialist først.

Noen diagnoser som med fordel kan sendes rett til ortopediingeniør

Mange av disse diagnosene vil i utgangspunktet ikke kunne søkes dekning hos NAV om stønad til for eksempel fotsenger.

  • Plantarfasciitt
  • akillestendiniitt
  • Mortons neurom
  • Plattfot og tverrplattfot
  • Severs sykdom/calcaneoapofysiitt.
  • Mindre feilstillinger i føtter og knær