Pasienter som bør sendes ortopedisk vurdering

Nedenfor har vi listet opp en rekke diagnoser, tilstander og antatte behov for vurderinger, som bør henvises til ortopedisk vurdering først.

Dette er ikke noen fullstendig eller eksakt oppramsing, men bør brukes som indikasjon sammen med helsepersonells egne vurderinger og kunnskap om pasienten.

For raskest registrering og tilbakemelding ber vi henvisende instans om å bruke Norsk Helsenett til henvisning av pasienten.

Norsk Helsenett skal brukes ved henvisning til ortopedisk vurdering

Behov for ytterligere utredning og mulige operasjoner

Pasienter hvor det kan være behov for ytterligere ortopediske utredninger og kandidater for operative inngrep bør henvises til ortopedisk vurdering.

Send gjerne med røntgenbeskrivelser eller andre radiografiske undersøkelser, dersom disse foreligger.

Behov for ortopediske hjelpemidler som kan søkes refusjon om hos NAV

Se gjerne siden om ortopediske hjelpemidler eller siden om NAV regelverk dersom du ønsker vite mer om kriterier for søknad og dekning på ortopediske hjelpemidler.

I hovedsak må pasienten ha en «varig og vesentlig» funksjonsnedsettelse som kan avhjelpes med hjelpemidler dersom disse kan ansees som «hensiktsmessige og nødvendige».

Det kan være behov for vurdering og ytterligere utredning fra ortopeden om pasienten oppfyller kriterier fra NAV før søknad skrives ut. Dersom det ikke initielt foreligger grunnlag for søknad, vil ortopeden dog ofte anbefale enklere tiltak/hjelpemidler, som pasienten da selv kan betale for.

Har pasienten ortopediske hjelpemidler fra før og den opprinnelige søknaden ikke har gått ut (5 til 10 års varighet), kan pasienten ta direkte kontakt for time hos ortopediingeniøren. Dette forutsatt at behovet ikke er endret siden den opprinnelige søknaden ble skrevet. Det vil forsinke prosessen om fornyelse av hjelpemidler om pasienten først må innom legespesialisten før hun kommer til ortopediingeniør.

Dersom henvisende lege som utgangspunkt ikke anser pasienten oppfylle kriterier for søknad til NAV, kan pasienten med fordel henvises rett til ortopediingeniør. Skulle ortopediingeniøren likevel finne at pasienten faller under kriterier for søknad til NAV, vil pasienten få tilbud om poliklinisk konsultasjon.

Vi ser en del vage henvisninger hvor fastlegen skriver «ønsker ortopedisk vurdering». Dette kombinert med en beskrivelse av problemstillingen ofte er lettere fotplager eller belastningsplager og forslag fra fastlegen om tilpassing av innleggssåler.

Ulike diagnoser som bør henvises til ortopedisk poliklinikk først:

  • Diabetes, både type I og II
  • Slagpasienter
  • Revmatikere
  • Artroser i knær
  • Artroser i større ledd i hender og føtter
  • Ryggplager med radiografiske funn
  • Sequele etter traumer eller operasjoner
  • Pes cavus
  • Større feilstilliinger i føtter, knær og hofter