GDPR hos MOK

Innhente

Personlig informasjon

 • Vi bruker kun persondata når det er nødvendig og lovlig
 • Vi gir beskjed til personen når vi samler inn deres data, selv eller via 3. part
 • Vi ber om skriftlig bekreftelse hvis det er påkrevd

Lagre

Personlig informasjon

 • Vi lagrer kun persondata som må brukes gjennomgående i våre prosesser
 • Vi sikrer persondata med kryptering, adgangskontroll og anonymisering
 • Vi holder persondata oppdatert

Bruke

Personlig informasjon

 • Vi kontrollerer lovligheten av bruk av persondata
 • Vi bruker persondata i henhold til skriftlig bekreftelse
 • Vi sporer hvilke data som deles med andre

Slette

Personlig informasjon

 • Vi identifiserer persondata for sletting
 • Vi vet når lagringsperioden opphører
 • Vi sørger for sikker sletting av persondata vi ikke trenger