Definisjon av protese:

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning (herunder myoelektrisk protese) som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan.

Myoelektriske proteser er i utgangspunktet arm/håndproteser som styres via muskelsignaler på amputasjonsstumpen/resten av armen.

Benproteser kan også inneholde teknisk avansert elektronikk til styring av fot(Elan) eller kneledd (Genium X3), eller kombinasjon av både kne- og ankelledd (Symbionic Leg®)

Benproteser består i store trekk av ei protesehylse som er spesialtilpasset den enkelte brukeren og ferdige komponenter for belastningsoverføring av kroppens belastning til gulv.

Vi mener det er viktig at den enkelte brukeren er med i prosessen for valg av utforming og teknisk løsning fram mot ferdig hjelpemiddel. Valg av materialer og metoder må tilpasses den enkeltes forutsetninger, behov og aktivitetsnivå. Våre engasjerte og erfarne ortopediingeniører hjelper med å finne best mulig løsning for den enkelte.

Spesiallagde deler og standard komponenter

I utgangspunktet er det vi kaller for protesehylsen, den delen som fester fot/kneledd til amputasjonsstumpen, den spesiallagde delen på en benprotese.

Fot/ankeldel og eventuelt kneledd er for det meste standardiserte komponenter. Disse kan dog bestilles ut fra brukerens aktivitetsnivå og vekt.

Ortopediingeiøren tar mål til og tilpasser protesehylsen. Passform og komfort for brukeren er meget viktig. Derfor er tett samarbeid og tilbakemeldinger fra den amputerte avgjørende for å oppnå et så bra resultat som mulig.

Hvordan sitter protesehylsen fast til benet?

Det finnes flere ulike metoder for å få protesehylsen til å sitte fast mot amputasjonsstumpen. Materialer og metoder er mange. Noen ganger er det hensiktsmessig å bytte metode for feste for en bedre gangfunksjon, andre ganger bør man beholde det som har fungert tidligere.

Vi kan nevne vakuum, her er flere ulike muligheter og kan i noen tilfeller kombineres med en «silikonhylse». Silikonhylser kan være for støtdemping og/eller feste av protesen mot amputasjonsstumpen. På markedet finnes det mange ulike materialer, for enkelthets skyld kaller vi det silikonhylser på denne siden.

Prat med ortopediingeniøren din om dine ønsker og erfaringer med ulike opphengsmetoder.

Skelettforankret=Osseointegrasjon

Det finnes en mulighet for å forankre benprotese direkte til skelettet, litt på samme måte som noen tannproteser festes på en titanskrue rett i skelett. Per 2017 finnes det ingen kirurger i Norge som utfører slike operasjoner for skelettforankring. Dette gjøres derimot i Gøteborg, i regi av Integrum.  Ved MOK har vi ortopediingeniører med kunnskap og erfaring med slike benproteser. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om mulighetene for dette.

Tilpassing og justering

De fleste komponenter og deler som kjøpes ferdige har lang levetid på en benprotese. Derimot kan det vi kaller hylse og innerhylser trenge hyppigere justering eller utskifting. Det er ikke alltid nødvendig å skifte ut hele protesen, men kun deler av den.

Når en amputasjonsstump endrer form og størrelser, «krymper» eller «atrofierer» kort tid etter amputasjon, da må protesehylsen justeres for å oppnå en så god passform som mulig. Noe av dette kan gjøres som justering uten å måtte fornye hele hjelpemiddelet.

Ta kontakt med en av ortopediingeniørene ved MOK om du ønsker vite mer om justeringer og ytterligere tilpassing av protesen din.