Dr Finn W Krohn driver Fredrikstad Ortopedipraksis avd. Moss i lokalene til Moss Ortopedisk Klinikk

 Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi.

Dr Finn W Krohn er tilknyttet HELSENETT og kan motta elektroniske henvisninger.

Dr Krohn tar fortrinnsvis fot og benrelaterte vurderinger. Han henviser videre for vurdering operasjoner om dette er nødvendig og ønskelig.

 • Dr Krohn har lang erfaring i ortopedisk og generell kirurgi.

 • Priser:

   • Ryggvurderinger, dobbelttime 60 minutter: kr 1500,-

   • Konsultasjoner,  30 minutter: kr 900,-

  • Kontroll-/oppføgingstime, 30 minutter: kr 500,-

 • Hvis det foreligger ny og relevant radiografisk undersøkelse som er relevant for poliklinisk vurdering, bør dette sendes sammen med henvisningen. Dr Krohn rekvirerer radiografiske undersøkelser om dette er nødvendig for en vurdering før en eventuell søknad om ortopediske hjelpemidler skrives.

Dr Tomas Eriksen, Overlege ved Sykehuset Østfold

 Spesialist i ortopedisk kirurgi. Spesialfelt ryggkirurgi, protesekirurgi hofter og knær.

Dr Tomas Eriksen er tilknyttet HELSENETT og kan motta elektroniske henvisninger.

I poliklinikken tar han i mot alle typer ortopediske vurderinger.

  • Er privatpraktiserende. Du trenger derfor ikke henvisning fra fastlege før timebestilling.

 • Priser:

   • Ryggvurderinger, dobbelttime 60 minutter: kr 1500,-

   • Konsultasjoner,  30 minutter: kr 900,-

  • Kontroll-/oppføgingstime, 30 minutter: kr 500,-

  • Har du fått MR eller røntgenundersøkelse, ta med svar på dette ved timebestilling.

  • Du får da vurdering/undersøkelse, evt. rekvisisjoner til røntgen/MR og evt. søknad om ortopediske hjelpemidler om man oppfyller NAV’s vilkår for dette.

  • Dr Eriksen foretar også spesialistvurderinger og skriver spesialisterklæringer etter henvisning fra for eksempel forsikringsselskaper.

 • Ortopeden har ortopediingeniører og MyoNeuro terapeuter tilgjengelig for tverrfaglige vurderinger og løsninger.