Ortopedisk vurdering

Moss Ortopedisk Klinikk har nært samarbeid med to legespesialister i ortopedisk kirurgi. Vanligste årsak til henvisning er fot og benplager, men legene tar mot alle ortopediske vurderinger.

Dr Finn W Krohn har siden 2013 hatt avtale med Helse Sør/Øst og jobber som  avtalespesialist. For timebestilling hos dr Krohn må det foreligge skriftlig henvisning.

Dr Tomas Eriksen jobber fast som overlege ved Sykehuset Østfold. Siden 2015 har dr Eriksen hatt ortopedisk poliklinikk ved Moss Ortopedisk Klinikk. Som privatpraktiserende trenger dr Eriksen ikke henvisning før timebestilling.

For mer informasjon om legene,  se ortopeder.

Spesialistene i ortopedi jobber for å få forbedre funksjonen hos aktive brukere. Mange kommer til oss fordi de ikke ønsker eller trenger operasjon for plagene sine. Da vil ulike typer hjelpemidler kunne være aktuelle å vurdere. Alt fra enklere innleggssåler til avanserte proteser og ortoser kan være hensiktsmessig.

Flerfaglig vurdering: Ved vurdering av mulige ortopediske hjelpemidler, foretar legespesialistene ofte en flerfaglig vurdering. En ortopediingeniør vil kunne bidra på poliklinikken med faglig vurdering og forslag til relevante tiltak.  Dermed vil noen pasienter kunne spare tid for videre oppfølging og behandling.

For henvisning av pasienter, se sidene For helsepersonell.

Timebestilling for kunder, se sidene For kunder