Informasjon til våre kunder

Moss Ortopedisk Klinikk (MOK) er den største ortopeditekniske virksomheten i nordlige Østfold. MOK har siden oppstarten med to ansatte i 2011 vokst til å ha 12 ansatte i 2020.

Vi ønsker å gi brukere av ortopediske hjelpemidler god service og muligheter for brukermedvirkning ved valg og tilpassing av hjelpemidlene.

Vårt mål er å kunne bidra til bedre funksjon i hverdagen og hvor det er behov for støtte og avlastning med ortopediske hjelpemidler. Enklere hjelpemidler må kunden betale selv.

MOK har siden 2013 hatt avtale med NAV om levering av ortopediske hjelpemidler. For at NAV skal dekke et ortopedisk hjelpemiddel, må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist, samt vedtak på dette fra NAV.

En søknad kan være gyldig i 5 eller 10 år, dette er opptil legespesialist å krysse av i søknadsskjemaet til NAV. Et vedtak fra NAV gjelder i utgangspunktet for kalenderåret. Det kan dermed søkes om fornyelse av aktuelt hjelpemiddel påfølgende kalenderår, dersom dette er hensiktsmessig og nødvendig.

Time hos ortopediingeniør

Hvis det er første gang du skal til en ortopediingeniør ved MOK, setter vi av inntil 45 minutter for en grundig førstegangskonsultasjon.

Vi mener det er viktig for deg som kunde at vi får kartlagt mest mulig om plager og mulige løsninger så tidlig som mulig. Ta gjerne med ortopediske hjelpemidler eller såler du har fått andre steder til timen hos oss.

Har du vært hos oss før, har vi litt mer oversikt over hvilke tiltak vi kan tilby og setter av tid i forhold til hva konsultasjonen skal gjelde.

Vi har reservert akuttimer for justeringer og endringer som ikke kan vente på ordinære timer. Her er det kortere tid og vi kan ikke gjøre større vurderinger og måltakinger på disse timene.

Time for bestilling av spesialsko

Vårt ønske er å gi alle kundene best mulighet for veiledning og hjelp med å finne riktig sko. Derfor må alle som skal bestille spesialsko ha time for dette.

Hva gjør en ortopediingeniør?

Hos MOK  kan du få hjelp med måltaking, tilpassing og justering av ortopediske hjelpemidler hos våre erfarne ortopediingeniører.

Ortopediingeniøren tar undersøkelser og vurderinger før du får en anbefaling om mulige løsninger og tiltak på problemstillinger som er grunn for henvendelsen.

Vi gjør også flerfaglige konsultasjoner med annet helsepersonell ved Helsehuset.

Mange kommer til oss grunnet fotplager og vondt i ben. Ortopediingeniørene skal kunne hjelpe med veiledning om fottøy til bruk ved jobb og ulike aktiviteter. Siden oppstarten av MOK i 2011 har vi sett et økende behov for veiledning på valg av fottøy for de som kjøper sko i vanlig sportsbutikk og skobutikker. For de som trenger fottøy med bedre plass har vi også et stort utvalg av sko i utstillingen vår. Mange av skoene våre er dog for romslige og brede til de fleste vanlige føtter som vi ser i klinikken.

Mer informasjon om ortopediingeniører:

Nedenfor er to videoer hentet fra nettet. Begge viser noe om utdanning og arbeidsoppgaver til en ortopediingeniør

Den første er fra utdanningen for ortopediingeniører i Oslo.

Den neste i kategorien «MITT YRKE» er laget i regi av Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund(OVL).