Fotsenger og spesialtilpassede innleggssåler

Fotsenger er individuelt tilpassede innleggssåler. Fotsenger lages for å støtte, korrigere eller avlaste deler av foten, avhengig av  årsak til behov, tilstand og diagnose.

I Norge er det kun ortopeditekniske virksomheter som kan levere fotsenger på NAV sin regning. Det er mange faggrupper som kan levere ulike former for innleggssåler og disse sålene har fått mange ulike navn og betegnelser.

En ortopediingeniør kan også tilpasse og levere enklere innleggsåler etter mål. Ved MOK brukes innleggssåler etter standard former, men de tilpasses individuelt til skoene som kunden skal bruke de i.

Forskjell på innleggssåler og fotsenger

Fotsenger er individuelt tilpassede innleggssåler. Når NAV skal dekke disse, kalles de fotsenger.

For de som har mindre fotplager uten alvorlige feilstillinger i føtter er enklere innleggssåler ofte tilstrekkelig. Disse sålene er da billigere en fotsenger. Noen ønsker uansett de mest støttene og korrigerende sålene og kan da kjøpe fotsenger, som vi da kaller spesialstøpte innleggssåler.

De kunder som har god erfaring med fotsenger og anser at et par fotsenger i året er for lite, kan kjøpe ytterligere par fotsenger etter samme modell.

Ved MOK produseres fotsenger ut fra digitale modeller. Vi tar mål på foten og lager en 3D-modell, hvor støtte og korreksjon blir lagt inn før produksjon.

Følgende er hentet fra NAV sine sider.

4.4.   Spesiallaget ”myk fotseng”

Etter forskriften § 1 første ledd kan det kun gis stønad til ortoser og proteser. Etter bestemmelsens andre ledd anses fotsenger som ortoser. Det er da bare spesiallagede fotsenger som kan dekkes.  

Spesiallagede fotsenger er skoinnlegg som er individuelt forarbeidet/fremstilt og som er tilpasset fotens form. Fotsenger er produsert enten ved digital produksjon (scanning/fresing), skumavtrykk eller etter gipsavstøpning. Ortopediske fotsenger produseres i forskjellige typer materiale (harde, myke, støtabsorberende eller en kombinasjon av forskjellige materialer). Det benyttes ikke prefabrikkerte såler i tilvirkningen av slike spesiallagde fotsenger.  

Spesiallagde fotsenger skal korrigere feilstillinger, avlaste ømme områder eller fordele belastningen jevnt under fotsålen. Fotsenger kan normalt benyttes i alminnelige sko.  

Innleggsåler kan også korrigere feilstillinger, avlaste ømme områder og fordele belastningen jevnt under foten. Innleggsåler kan også avhjelpe plager i ankler og knær. Disse lages ut fra halvferdige (prefabrikkerte) såler, og slipes til skoen ut fra nødvendige korrigeringer og størrelse på foten. Sålene kan være av lær eller plastmaterialer der plasten enten er hard, myk eller en kombinasjon av disse. Som regel behøves det et fotavtrykk av foten sammen med nødvendige mål, herunder gips eller skanning. Innleggsåler er ikke et ortopedisk hjelpemiddel, og dekkes ikke av folketrygdlovens bestemmelser.  

Spesiallaget fotseng dekkes ikke dersom innleggsåler gir, eller forventes å gi, en tilstrekkelig avhjelpsfunksjon, jf. pkt. 3.6 om nødvendighet.

Hvem får stønad fra NAV til fotsenger?

For at NAV skal kunne dekke fotsenger, må det først foreligge en søknad fra godkjent legespesialist. Fastlegen kan ikke søke om ortopediske hjelpemidler.

En legespesialist må da dokumentere overfor NAV at noen av følgende kriterier er oppfylt:

  • At det foreligger en større feilstilling eller fotdeformitet som gir redusert gangfunksjon ved vanlige aktiviteter.
  • At plager ikke kan avhjelpes med «vanlige innleggssåler», men at fotsenger vil forventes å gi bedret gangfunksjon. Således skal fotsenger være både hensiktsmessige og nødvendige.
  • At det foreligger en tilstand eller diagnose som er varig og vesentlig(mer enn to til tre års varighet).

Tilstander som mortons nevrom, hallux valgus, plantarfasciitt og hallux valgus er i seg selv ikke grunnlag for å søke NAV om støtte.

For mer informasjon fra NAV, se linker.

Barn og unge får ikke automatisk stønad til fotsenger, bare fordi fastlegen henviser de til legespesialist for vurdering.

Må jeg kjøpe større sko for å få plass til fotsengene?

Nei, i utgangspunktet skal du kjøpe den størrelsen som passer foten din.

For å få plass til fotsenger i sko, må vi ta ut innersålen av skoen. Har skoen ikke en løs, uttagbar innersåle, blir det ofte for trangt til fotsenger.

Vanlig gode joggesko, spassersko og vintersko har som regel løse innersåler. Pensko, sandaler og noen damestøvler har ikke løse innersåler. Da får vi ikke plass til fotsengen i fottøyet.

I utgangspunktet skal ortopediingeniøren tilpasse fotsenger til vanlige gode joggesko og spasersko. Et problem som tidvis oppstår er når kunden kommer inn med godt brukte, slitte sko og skal ha fotsenger i disse, så sitter foten ikke bra i skoen etter tilpassingen av fotsengene. Hvis det er feilstilling eller skjevtråkk som har deformert skoen og spesielt helkappen, så vil endret fotstilling gjøre at skoen kjennes rar og ubehagelig på.

Derfor anbefaler vi kunden å komme med relativt nye og stabile sko når vi skal tilpasse fotsengene.

Hva er forskjellen på dynamiske innleggssåler og fotsenger?

Noen av kundene våre spør oss om hva forskjellen på dynamiske innleggssåler og fotsenger er. Vi ser at noen faggrupper selger ulike typer innleggssåler og bruker forskjellige navn på disse. Vi hører at noen hevder at deres «dynamiske innleggssåler» er mye bedre en fotsenger som ortopediingeniøren kan lage.

NAV definerer fotsenger slik i sitt rundskriv: Ortopediingeniøren kan ta mål til og tilpasse  spesiallaget «myke fotsenger». Fotsenger er dermed i hovedsak fleksible og dermed også dynamiske.

Slik står det på hjemmesiden til NAV: Spesiallagde fotsenger skal korrigere feilstillinger, avlaste ømme områder eller fordele belastningen jevnt under fotsålen.

Ved MOK ser vi ingen motsetning i at fotsenger er både dynamiske og samtidig kan støtte, korrigere og/eller avlaste deler av en fot. Fotsenger skal ha størst mulig kontaktflate mot foten for å få jevnest mulig trykk og unngå spesielle trykkpunkter.

Hvis du lurer på noe om fotsenger, er det fint om du tar kontakt med oss for en prat om dette.