Dr Finn W Krohn driver Fredrikstad Ortopedipraksis avd. Moss i lokalene til Moss Ortopedisk Klinikk

Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi.

Dr Finn W Krohn er tilknyttet HELSENETT og kan motta elektroniske henvisninger.

Dr Krohn tar fortrinnsvis fot- og benrelaterte vurderinger. Han henviser videre for vurdering operasjoner om dette er nødvendig og ønskelig.

Dr Krohn foretar også spesialistvurderinger og skriver spesialisterklæringer etter henvisning fra for eksempel forsikringsselskaper.

Dr Krohn har lang erfaring i ortopedisk og generell kirurgi.

Ortopeden har ortopediingeniører og MyoNeuro terapeuter tilgjengelig for tverrfaglige vurderinger og løsninger.

Er privatpraktiserende. Du trenger derfor ikke henvisning fra fastlege før timebestilling.

Dr Hans Pieter Roos, Overlege ved Sykehuset Østfold

Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi.

Dr Hans Pieter Roos er tilknyttet HELSENETT og kan motta elektroniske henvisninger.

I poliklinikken tar han i mot alle typer ortopediske vurderinger.

Dr Roos foretar også spesialistvurderinger og skriver spesialisterklæringer etter henvisning fra for eksempel forsikringsselskaper.

Ortopeden har ortopediingeniører og MyoNeuro terapeuter tilgjengelig for tverrfaglige vurderinger og løsninger.

Er privatpraktiserende. Du trenger derfor ikke henvisning fra fastlege før timebestilling.

Priser og informasjon:

Ryggvurderinger, dobbelttime 60 minutter: kr 1500,-

Konsultasjoner,  30 minutter: kr 950,-

Kontroll-/oppføgingstime, 30 minutter: kr 950,-

Hvis det foreligger ny og relevant radiografisk undersøkelse som er relevant for poliklinisk vurdering, bør dette sendes sammen med henvisningen. Alle våre ortopeder rekvirerer radiografiske undersøkelser om dette er nødvendig for en vurdering før en eventuell søknad om ortopediske hjelpemidler skrives.

Har du fått MR eller røntgenundersøkelse, ta med svar på dette til timen.

Du får da vurdering/undersøkelse, evt. rekvisisjoner til røntgen/MR og evt. søknad om ortopediske hjelpemidler om man oppfyller NAV’s vilkår for dette.