ortopedisk vurdering

Informasjon for helsepersonell, som henviser sine pasienter til MOK

Her har vi informasjon om legespesialistene våre og hvordan henvise til de.

Om differensiering av henvisninger, da noen pasienter allerede har etablert sak om ortopediske hjelpemidler. Dermed kan noen henvises direkte til ortopediingeniør.

Kort om NAV og noen definisjoner på ortopediske hjelpemidler.

Henvising til ortopedisk poliklinikk via NorskHelsenett

Legespesialistene som har ortopedisk ved Moss Ortopedisk Klinikk har siden 2016 vært tilknyttet NorskHelsenett. Dermed er det raskere og sikrere å sende henvisning elektronisk til dr. Krohn, dr. Roos eller dr. Fejzulai. Epikriser vil da bli sendt til henvisende lege via samme kanal.

Dr. Krohn er privatpraktiserende. Generelt er det kort ventetid hos dr. Krohn.

Dr. Roos er privatpraktiserende. Generelt er det kort ventetid hos dr. Roos.

Dr. Fejzulai er privatpraktiserende. Generelt er det kort ventetid hos dr. Fejzulai.

For priser og egenandeler, se mer under ortopedisk vurdering.

Hvis pasienter derimot skal henvises til ortopediingeniør for måltaking og tilpassing av ortopediske hjelpemidler, må vi fortsatt ha henvisningen på gamlemåten per brevpost. Postadresse nederst på siden her.

Norsk Helsenett skal brukes ved henvisning til ortopedisk vurdering

Ulike diagnoser og tilstander, hvem bør de henvises til?

Vi har laget to sider med ulike typer diagnoser og tilstander, hvor pasienten enten bør henvises til ortopediingeniør eller ortopedisk vurdering.

Hver enkelt pasient bør vurderes om hun bør henvises til legespesialist eller kan få henvisning rett til ortopediingeniør.

Når det gjelder barn, så får de ikke automatisk søknad og dekning for til eksempel fotsenger, bare fordi de er barn og har plager ved aktivitet.

Differensiering:

Ved MOK oppfordrer vi henvisende helsepersonell om å differensiere henvisningene slik at pasienten kommer raskest mulig til rett fagperson hos MOK.