Ortopedisk fottøy

I Norge er NAV med på å definere «ortopedisk fottøy». Her skilles mellom «spesialsko» (konfeksjonssko) med spesielle mål og egenskaper og så sko laget helt individuelt for den enkelte brukeren, kalles «ortopedisk sydd fottøy». Hensikten med ortopedisk fottøy er å gi kunden bedre gangfunksjon og redusere plager relatert til føtter og ben i hverdagen.

Ortopedisk fottøy, spesialsko

Konfeksjonssko lages i standard størrelser og på standardiserte lester. Skoene skal ha løs, uttagbar innersåle, slik at det er mulig å legge i fotsenger i disse skoene.

Der NAV har gitt vedtak på ortopedisk fottøy, gjelder det egenbetaling. Ved vedtak på spesialsko dekker NAV en fast del av skoens pris. Prisen på skoene kan variere. For priser på egenbetaling, se annet sted på denne siden.

Ved MOK har vi en relativt stor utstilling av spesialsko. Noen sko har ekstra bredde/vidde og de fleste av skoene er bredere enn det en finner i vanlige skobutikker. Vi kjenner til de ulike egenskapene til skoene i utstillingen, Derfor må det avtales time for bestilling av spesialsko, da de fleste av skoene må bestilles inn til hver enkelt kunde.

For bestilling av spesialsko, må kunden ha time. Vi oppfordrer derfor de som ønsker seg sko for for eksempel høst/vinter eller vår/sommersessong om å ta kontakt for time så raskt som mulig før sessongstart. Enkelte perioder kan være ganske hektiske og derfor kan det være litt ventetid før vi har ledig tid for bestilling av spesialsko.

For kataloger på spesialsko, se linker til J.A.Magnussen og Klaveness.

Ortopedisk sydd fottøy

Fottøy som lages på individuelt tilpasset og justerte lester. I ortopedisk sydd fottøy er fotsenger en del av skoen. Innenfor visse rammer vil kunden kunne være med på å bestemme utseende og farge på fottøyet. Ortopediingeniøren skal sørge for at fottøyet lages i henhold til behov, diagnose og rekvisisjonen fra legespesialisten.

Første gang en kunde skal få laget ortopedisk sydd fottøy, vil prosessen kunne være som følger:

  1. Måltaking og vurdering. Under vurdering vil blant annet behov for ekstra støtte eller korreksjon i fottøyet bli gjort. Valg av form og størrelse på lest som fottøy skal produseres på.
  2. Prøving av prøvesko. Her tester vi form og størrelse på fottøy, slik vi får best mulig passform og støtte på fottøyet.
  3. Tilpassing ferdig fottøy.

Fra første måltaking til ferdig sko kan hentes første gang kan der gå mellom seks og 10 uker, avhengig av hvor omstendelig prosess som er nødvendig for ønsket resultat kan oppnås.

Når vi har funnet form og størrelser på lester og dette har fungert bra på fottøy som er levert, går det raskere ved bestilling av nytt fottøy. Da vil ventetid fra bestilling til levering oftest være mellom fire til seks uker i produksjon. I forbindelse med vanlige ferier vil leveringstider kunne økes noe.

Egenbetaling  på ortopedisk fottøy per 2/1-2019

Dette er egenbetalinger og ikke egenandeler som går på frikort.  Kunden skal få dekt merkostnadene til fottøyet, men får det ikke gratis.

spesialsko kan prisen inn til MOK variere,  derfor kan beløp på egenbetaling variere. NAV dekker kr 1645,- av skoens pris.

Spesialsko, voksne: fra kr 665,-

Spesialsko, barn: kr 405,- (barn til og med 10 år)

Egenbetaling på ortopedisk sydd fottøy er fastsatt av NAV.

Ortopedisk sydd fottøy, voksne: kr 665,-

Ortopedisk sydd fottøy, barn: kr 405,– (barn til og med 10 år)

For de som har fått vedtak på flere par utover «grunnkvoten» på to par/år, er det ikke egenbetaling på par 3 +4 osv. (Ved førstegangsvedtak for inntil fire par fottøy, er det egenbetaling på samtlige par.)