Oppbygg på sko

Oppbygg på sko

De fleste sko kan bygges opp utvendig.

Noen har fått benlengdeforskjell etter benbrudd eller operasjoner på hofter og knær.

Vi ser en del tilfeller der nye kneproteser eller hofteproteser har medført endring av benlengden hos den opererte. Da vil det i noen tilfelle være nødvendig med oppbygg utvendig på fottøyet for å redusere halting og minske ryggplager.

Andre har ryggplager som følge av en naturlig utviklet benlengdeforskjell. Med alderen økes skjevbelastning og det kan bli aktuelt med oppbygg under det korte benet for å redusere ryggplager.

Er benlengdeforskjellen mindre enn 2 cm, er det ofte tilstrekkelig å legge en oppbygget innleggssåle inn i skoen. Ofte bygger vi opp inntil halvdelen av benlengdeforskjellen. Har du ca 15mm forskjell, så legger vi 7-8mm under det korte benet.

Definisjon om benlengdeforskjell hos NAV

Hentet fra sider hos NAV «Rundskriv om ortopediske hjelpemidler»

Benlengdeforskjell på 2 cm eller mer kan, hos voksne, anses som en vesentlig funksjonsforstyrrelse i støtte og bevegelsesapparatet, jf. pkt. 4.1. Benlengdeforskjell under 2 cm i kombinasjon med annen funksjonsforstyrrelse, kan i særlige tilfelle innebære at funksjonsforstyrrelsen samlet sett må anses som vesentlig. Benlengdeforskjell under 2 cm vil alene ikke gi funksjonsforstyrrelser av vesentlig karakter. Det er en forventning om at plager som følger av slike mindre benlengdeforskjeller avhjelpes gjennom andre tiltak, herunder innleggsåler. Oppbygning er dermed ikke ansett som nødvendig.

Utvendig oppbygg

På vanlige sko bygger vi utvendig på skoen. Dette vil være synlig for den som ser på skoen. Vi er opptatt av å finne så estetisk akseptabel løsning på oppbygg som mulig, men det vil kunne sees høydeforskjell på skoen  om en ser etter nettopp dette.

Naturlig variasjon i benlengde gjør at mange har kanskje 1-1,5 cm forskjell på benlengde uten å ha noen nevneverdige plager.

Men ved plager skal man alltid vurdere tiltak, som for eksempel oppbygg i eller under skoen.

Innleggssåle i skoen som oppbygg har en tydelig begrensning. Er oppbygget for eksempel 1,5 cm, så vil skoen sitte dårlig rundt helen og gi en mer ustødig gange. Som utgangspunkt vil vi helst ikke legge mer enn 7-8 mm under helen inn i en vanlig sko. Ved behov for høyere oppbygg, bør dette gjøres utvendig på skoen.

For damer med noe helhøyde på skoen, kan man på enkelte modeller velge å ta for eksempel 5 mm ned på det lange benet og bygge opp 10 mm under det korte. Dermed oppnår vi en oppbygging på 15 mm totalt.

Har du behov for en time hos oss?

Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen tilpasset etter dine ønsker og behov!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle